Meld- en klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de planning van vrije dagen, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school enz. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We vinden het fijn dat u bij ontevredenheid uw vraag eerst bij ons meldt, het liefst eerst bij de leerkracht. Komt u er met de leerkracht niet uit dan kunt u terecht bij de directeur van de school.  Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, ofwel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur. Komt u er voor uw gevoel ook niet uit met het schoolbestuur dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze klachtencommissie voor een objectief onderzoek. De contactgegevens van de klachtencommissie staan hiernaast. 

 De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling staat beschreven, ligt ter inzage bij de schoolleiding, of is hieronder te downloaden.

 

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

telefoon 070 - 3861697

fax 070 - 3020836

info@gcbo.nl

www.gcbo.nl